info@swmd.nl 010-591 8052

Doe goede zaken op de Beursvloer!

goede zakenOf je nu een vraag hebt over jullie website, over het werven van leden, extra handen of gebruik van een grote ruimte? #Durf te vragen op de Beursvloer van 12 april waar betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Twee uur lang -17.30 tot 19.30 uur- heb je gelegenheid gesprekjes aan te gaan met meer dan vijftig ondernemers uit Delft en Midden-Delfland. Je kunt van alles vragen, maar je geeft ook iets terug aan het bedrijf: in de vorm van publiciteit, een teamuitje, een ervaringsplaats. Voor de Beursvloer ontvang je de lijst met deelnemende organisaties, zodat je alvast kunt kijken met wie je wilt ‘matchen’. De Beursvloer Delft bewijst zich al tien jaar. Dit jaar hebben Midden-Delflandse ondernemers, verenigingen en scholen de kans om mee te doen! Doe je voordeel op dit bruisende evenement en meldt je aan voor 1 april via www.delftseuitdaging.nl/activiteiten. Nadere informatie: St. Welzijn Midden-Delfland, tel. 010 5918052.