info@swmd.nl 010-591 8052

NL-Doet-Lentiz PvF 15Onverplichte maatschappelijke stage

Jong geleerd is oud gedaan. Jongeren die vrijwilligerswerk doen, zijn later eerder geneigd dit weer op te pakken, zo toont onderzoek aan. Bovendien: samenwerken met jongeren is plezierig. Ze kijken fris rond in een organisatie en zijn handig met computers, internet en social media.

 Leerlingen die in de schooljaren 2011 t/m 2014 examen deden in het voortgezet onderwijs, hadden van overheidswege de plicht om een aantal uren vrijwilligerswerk te doen, de zogenaamde ‘maatschappelijke stage’. Nu zijn scholen niet meer verplicht maatschappelijke stages op te nemen in het lespakket.

Een aantal middelbare scholen zet de stages voort, omdat ze de meerwaarde ervan inzien voor jongeren. Jongeren maken -soms voor het eerst- kennis met vrijwilligerswerk en zetten zich in voor anderen, hun (sport)vereniging of een goed doel.

Sommige scholen geven maatschappelijke betrokkenheid op een andere manier vorm, bijvoorbeeld door acties voor een goed doel, gastlessen of in de vorm van projecten.

Het servicepunt heeft goede contacten opgebouwd met het Lentiz VMBO Maasland.