info@swmd.nl 010-591 8052

Scholingen om de hoek

Verenigingen en stichtingen in Midden-Delfland kunnen deelnemen aan de cursussen van Fonds1818. Je kunt een kijkje nemen op hun website voor het gevarieerde aanbod. Vitis Welzijn Westland biedt voorlichting over fondsenwerven op 20 september. Twee van de drie aanwezige fondsen heeft ook Midden-Delfland als werkgebied. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Kijk hiervoor op de Vrijwilligersacademie. Workshop