a.denouden@swmd.nl 010-591 8052

Vrijwillige medewerkers

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

Werkgroep MBO

In het kader van Maatschappelijk betrokken ondernemen is er een kleine werkgroep van ondernemers en vrijwillig bestuurders actief.

In de werkgroep denken we na over initiatieven die van toegevoegde waarde zijn en passen bij onze dorpen. Draag je  ontmoetingen tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers een warm hart toe? En geloof je in matches? Dan nodigen we je graag uit met ons kennis te maken. Contact?

En soms helpen vrijwilligers met het verspreiden van posters en het ontvangen van bezoekers bij cursusavonden of grote bijeenkomsten.