• Den Hoorn
 • Den Hoorn

Site hvdiosdenhoorn DIOS Den Hoorn

Handbalvereniging in Den Hoorn

Wil jij vrijwilligerswerk doen in een leuke omgeving, mooi sportpark en met leuke andere vrijwilligers?

Word dan secretaris bij onze gezellige handbalvereniging, DIOS. Je zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en dit kun je ook vanuit huis doen.

 • Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
 • Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur en neemt deel aan bestuursvergaderingen (gemiddeld 1x per maand).
 • Notuleert de bestuursvergaderingen en verzorgt de actiepuntenlijst (kan ook worden uitbesteedt aan ander bestuurslid).
 • Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen.
 • Verzamelt centraal de notulen van overige commissies.
 • Houdt een (digitaal) archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen.
 • Onderhoud contact met NHV, leegt de brievenbus en zorgt ervoor dat correspondentie bij de betreffende personen en commissies komt.
 • Opstellen van het jaarverslag van het bestuur.
 • Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen, contactformulier website).

Taken van de bestuursleden kunnen in onderling verdeeld worden naar wens en behoefte van de bestuursleden.

Is trainer, leider of scheidsrechter zijn niet je ding, maar vind je het wel leuk om mee te denken aan de structuur, het beleid en aan een toekomstvisie van HV DIOS, dan past wellicht het bovenstaande bij je en zoeken we jou als secretaris.

Wij zijn hard op zoek naar aanvulling en wellicht een frisse nieuwe blik op diverse zaken. Dus, heeft bovenstaande je interesse, kom dan eens praten met het bestuur.

Voor meer informatie: voorzitter@diosdenhoorn.nl of secretaris@diosdenhoorn.nl

Upload evt je CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.