info@swmd.nl 010-591 8052

Geen BHV verplichting, overige regelgeving

Organisaties die grote evenementen organiseren met veel bezoekers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Bij ongevallen en calamiteiten moet er handelend opgetreden worden. Organisaties moeten in dit soort situaties zorgen voor voldoende bekwame mensen. Dit zal de gemeente in de vergunningverlening vragen.

De verplichting tot het opleiden van BHV’ers in de Arbowet geldt voor alle bedrijven in Nederland, dus overal waar sprake is van een werkgever-werknemer relatie (meer dan 40 uur per week).

Zorg voor veiligheid

Organisaties mét een betaalde medewerker moeten wel een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) en een BHV’er of preventiemedewerker aanstellen. Bij minder dan 40 uur betaalde krachten in dienst mag de RI&E door de organisatie zelf uitgevoerd worden.

Organisaties zónder betaalde medewerkers hoeven geen BHV’er of preventiemedewerker aan te stellen. Ook is een RI&E niet verplicht voor vrijwilligers. Daarnaast geldt wel altijd een zorgplicht, wat inhoudt dat ook vrijwilligersorganisaties zich moeten inspannen om de veiligheid van alle aanwezigen zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Concreet kan dat betekenen de beschikbaarheid van voldoende vluchtwegen, brandblusmiddelen en verbandmaterialen. De aanwezigheid van iemand met voldoende vaardigheden om met deze middelen om te gaan is raadzaam, maar niet verplicht. (Bron: NIBHV  2011)

Lees meer over Arbo en vrijwilligerswerk
Voor jonge vrijwilligers gelden passende regels
Trainingen over ‘veilig werken in de natuur’ vind je hier

Klik hier voor meer informatie over Veilig werken in het groen