info@swmd.nl 010-591 8052

Jonge zorgers

Tien tot twintig procent van de jeugd groeit op in een gezin waar een ouder, broer of zus een chronisch ziekte, handicap, psychische aandoening of verslaving heeft. De jeugd van deze kinderen en jongeren kan hierdoor minder zorgeloos zijn. Het kan hen zeker meer zelfstandig en zelfredzaam maken maar het is vaak ook zwaar. Het blijkt dat z.g. ‘jonge mantelzorgers’ het risico lopen dat hun ontwikkeling emotioneel, psychisch en sociaal gebied minder goed gaat. Daardoor kunnen zij in hun latere leven vast lopen.

Vind je het als vereniging belangrijk zorg en aandacht te hebben voor elkaar? Jullie kunnen iets doen voor deze kinderen en jongeren:

  • Positieve aandacht geven: een knipoog of schouderklopje zodat zij zich gezien voelen
  • Een luisterend oor bieden.
  • Erkenning bieden door te benoemen wat er aan de hand zou kunnen zijn.
  • Een jongere laten voelen dat hij/zij bij u terecht kan, is soms alles wat nodig is.
  • Wees alert op signalen van (over)belasting.

Vaak gaat er veel aandacht naar het zieke familielid, jonge mantelzorgers kunnen zelf aandacht te kort komen. Ze laten zich niet zo zien, maken zich soms onzichtbaar omdat ze gewend zijn dat de aandacht voor de ander bestemd is. Ze uitten hun eigen zorgen en klachten vaak niet om hun ouders te ontzien of schamen zich voor de thuissituatie.MaSspelletje-met-senioren

Heb je het idee dat een kind of het gezin meer ondersteuning nodig heeft of heb je vragen? Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland denkt met je mee en helpt je graag verder.
Tel. 06 1037 9080 / s.janssen@swmd.nl