info@swmd.nl 010-591 8052

veilig klimaatVeilig klimaat

Een vereniging, stichting of instelling wil graag dat minderjarigen en kwetsbare mensen bij hen in veilige handen zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wil je liefst voorkomen. Maar helaas komt het overal voor, dus ook in het vrijwilligerswerk. Het is geen onderwerp dat snel bovenaan de agenda staat. Voorkomen is beter dan genezen, dus maak er wel een punt van.

Praktische informatie en downloads vind je op de website
Maak werk van het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor je vrijwilligers, gratis.

Dvd lenen
Bij het servicepunt kun je een dvd met instructieboekje lenen met filmpjes van situaties die dit onderwerp dichtbij brengen. Deze dvd kun je gebruiken om een bespreking op gang te brengen tussen vrijwilligers/bestuurders over preventie van seksueel misbruik bij júllie organisatie.

Ook bij Veilig thuis Haaglanden kun je terecht met vragen over dit onderwerp.