info@swmd.nl 010-591 8052

Vrijwilligersbeleid

Een organisatie die met vrijwilligers werkt, heeft een duidelijke visie op vrijwilligerswerk. Wat is het doel van de organisatie? Hoe kan de vrijwilliger bijdragen aan het realiseren van dit doel? Waar wil men vrijwilligers inzetten en voor welke taken precies ? Hoe kan zowel de organisatie als de vrijwilliger profijt hebben van het vrijwilligerswerk?

Vrijwilligersbeleid bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

  • Wie stuurt de vrijwilligers aan en hoe gebeurt dat?
  •  Op welke plekken in de organisatie zet u vrijwilligers in en waar worden ze geworven?
  • Welke taken en verantwoordelijkheden hebben vrijwilligers?
  •  Wat biedt de organisatie op het gebied van beloning en waardering?
  •  Welke onkosten kunnen vrijwilligers vergoed krijgen?
  • Hoe is de begeleiding van de vrijwilligers georganiseerd?
  • Welke voorzieningen zijn er voor vrijwilligers? (scholing, werkplek, kleding, korting)

Als je meer wilt weten over strategie en beleid, raadpleeg dan de website Vrijwilligerswerk.nl