Tegemoetkoming gemeente

Om de vrijwilligersorganisatie tegemoet te komen kan er tijdens de openingstijden van het gemeentehuis gebruik worden gemaakt van de kopieerapparaten in het gemeentehuis. Contactpersoon hierbij zijn de gemeentebodes. Bij voorkeur neemt u vooraf met hen contact op, om teleurstellingen door drukte te voorkomen.
Voorzie uw kopieerwerk van een briefje met naam, telefoonnummer en het gewenste aantal kopieën. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier eenvoudig kopieerwerk en het is niet mogelijk om de kopieën te laten vouwen of snijden.
In principe kunt u het kopieerwerk de volgende dag afhalen. Als er echter intern veel kopieerwerk is, door bijv. een raadsvergadering kan het langer duren. U kunt uiteraard ook telefonisch een afspraak maken met een van de bodes (015-3804171/172).

De kosten.

A4 zwart-wit enkelzijdig € 0,02 per stuk
A4 zwart-wit dubbelzijdig € 0,03 per stuk
Neemt u voor kopieën op gekleurd papier zelf het papier mee.

Iedere organisatie kan voor € 20,= kopiëren op kosten van het budget dat beschikbaar is gesteld voor het vrijwilligerswerk. Boven dit bedrag worden de kosten in rekening gebracht.

Vergaderruimte.

Organisaties zonder eigen ruimte vinden het wel eens problematisch dat zij vergaderruimte moeten huren. Als kleine tegemoetkoming heeft het college besloten om voor de organisaties zonder eigen ruimte de zaalhuur (van bijv. het Trefpunt/de Dorpshoeve/de Hoornbloem) van 1 vergadering, waaraan meer dan 8 personen, te vergoeden. Een kopie van de rekening kan aan de afdeling welzijn worden gezonden waarna het geld aan de organisatie wordt overgemaakt.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen toekomstige events.