Tegemoetkoming gemeente

Kopieerkosten

Om de vrijwilligersorganisatie tegemoet te komen kan er tijdens de openingstijden van het gemeentehuis gebruik worden gemaakt van de kopieerapparaten in het gemeentehuis. Contactpersoon hierbij zijn de gemeentebodes. Bij voorkeur neemt u vooraf met hen contact op, om teleurstellingen door drukte te voorkomen.
Voorzie uw kopieerwerk van een briefje met naam, telefoonnummer en het gewenste aantal kopieën. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier eenvoudig kopieerwerk en het is niet mogelijk om de kopieën te laten vouwen of snijden.
In principe kunt u het kopieerwerk de volgende dag afhalen. Als er echter intern veel kopieerwerk is, door bijv. een raadsvergadering kan het langer duren. U kunt uiteraard ook telefonisch een afspraak maken met een van de bodes (015-3804171/172).

Vergaderruimte

Organisaties zonder eigen ruimte vinden het wel eens problematisch dat zij vergaderruimte moeten huren. Als kleine tegemoetkoming heeft het college besloten om voor de organisaties zonder eigen ruimte de zaalhuur (van bijv. het Trefpunt/de Dorpshoeve/de Hoornbloem) van 1 vergadering, waaraan meer dan 8 personen, te vergoeden. Een kopie van de rekening kan aan de afdeling welzijn worden gezonden waarna het geld aan de organisatie wordt overgemaakt.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Wil je voorafgaand aan het aannemen van een vrijwilliger weten of hij of zij in het verleden geen feiten heeft gepleegd die vrijwilligerswerk kunnen belemmeren? Laat dan de vrijwilliger gratis een VOG (een verklaring omtrent gedrag) aanvragen via www.gratisvog.nl