Info uitkering en vrijwilligerswerk

WW-uitkering en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om (werk-)ervaring op te doen. Ook is het een manier om sociale contacten te onderhouden. Maar ben je op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk re-integratie niet in de weg staan. Je dient vrijwilligerswerk te overleggen met de werkcoach/arbeidsdeskundige van het UWV.

Wat is vrijwilligerswerk volgens het UWV?

– waarvoor je niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor je ook geen betaling kunt verwachten;

– dat je doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een verzorgingshuis)

– dat jij of een ander niet eerder voor loon deed

Wanneer hoef ik niet te solliciteren?
In overleg met je werkcoach kun je misschien een half jaar ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als je mantelzorg verricht of vrijwilligerswerk doet.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Soms krijg je een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Dit is aan een maximum onkostenvergoeding per maand gebonden. Als dit bedrag het maximale jaarbedrag te boven gaat, heeft dit gevolgen voor je uitkering. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Ontvang je een hogere vergoeding? En kun je niet aantonen dat dit hogere bedrag een onkostenvergoeding is? Dan wordt je uitkering verlaagd. Het is belangrijk dat je bonnetjes bewaart van de onkosten die je maakt. Meer informatie vind je op: Vrijwilligerswerk.nl 

Participatiewet

Voor de Rijksoverheid voert Gemeente Midden-Delfland de Participatiewet uit.

Uitgangspunt is dat iedereen zijn steentje naar vermogen bijdraagt aan onze samenleving door middel van werk of door ‘vrijwilligerswerk’.

Als je (tijdelijk) een uitkering ontvangt kun je actief blijven. In Midden-Delfland zijn ruim 170 vrijwilligersorganisaties waar jouw inzet welkom is.

‘Vrijwilligerswerk’ staat goed op je CV, je leert ervan en het is vaak gezellig om samen te werken. Je kunt je inzetten op een vereniging, bij een natuurorganisatie en soms op een (basis)school.

Op de vacaturebank vind je vacatures vrijwilligerswerk.
Kom je er zelf niet goed uit? Maak dan even een afspraak.

Het servicepunt begeleidt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om vrijwilligerswerk te vinden en vol te houden.