Site Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen.

De Adviesraad zoekt nieuwe leden.

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de functie op de website van de Adviesraad: www.adviesraad-sdmd.nl.

Upload evt je CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.