We zoeken een nieuwe algemeen coördinator van de energiecoaches om het stokje over te nemen van Dirk de Jong.

Halverwege dit jaar zijn we gestart met het energiecoaches project. Inmiddels zijn er 23 vrijwilligers verdeeld over de drie kernen opgeleid. Zij komen op verzoek bij inwoners van Midden-Delfland thuis om ter plekke informatie en tips te geven voor energiebesparing. Eén keer per kwartaal komen de coaches bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Per kern is een coördinator die de bezoeken inplant. Daarnaast is een overall coördinator die ervoor zorgt dat alle soepel loopt.

Bij de start heeft Dick de Jong de coördinatie op zich genomen en gezorgd dat het team van energiecoaches is gevormd, dat een administratiesysteem is opgezet, afspraken met de gemeente gemaakt, contact onderhouden met de REL etc. . Nu dit allemaal loopt, zoeken we een enthousiaste vrijwilliger om de overkoepelende coördinatie van Dick over te nemen.

Denk hierbij aan:

  • Contact met REL (Regionaal EnergieLoket) over de opleiding, aan- en afmelden cursisten voor de energiecoach opleiding
  • Contact met de gemeente
  • Doorsturen en afstemmen van de aangevraagde bezoeken
  • Organiseren van bijeenkomsten (1x per kwartaal), agenda etc.
  • Contact en afstemming met de coördinatoren van de kernen
  • Terugkoppeling aan het bestuur

Het kost gemiddeld 2-3 uur per week, een en ander natuurlijk ook hoe het verloopt.

Vindt u het ook belangrijk dat inwoners van onze gemeente gratis advies kunnen krijgen om energie te besparen en bent u goed in regelen en contacten met mensen? Stuur een mailtje of neem contact op met het secretariaat.

Upload evt je CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.