“Je hebt elkaar nodig!” – Krijn Kooy

“Je hebt elkaar nodig!” – Krijn Kooy


Krijn Kooy rolde als vanzelf in het vrijwilligerswerk bij de kerk. “Er zijn zoveel aspecten waarbij je de handen uit de mouwen kunt steken,” zegt de inwoner van Den Hoorn. Samen met een groep andere mensen verzorgde hij aanvankelijk het groen rondom de kerk van ’t Woudt. “Het is gelukkig niet moeilijk om mensen te vinden. Het begon eigenlijk met ‘Kerk voor de buurt’. Er zijn mensen die wel wat voor een ander overhebben en anderen maken daar graag en dankbaar gebruik van. We brengen mensen bij elkaar die ook bij elkaar pàssen.”

De kerk richt zich meer dan vroeger naar buiten. “Dat is ook onze opdracht vanuit de kerk. Ieder van ons heeft zijn eigen ambities maar ook zijn eigen talenten. Via St. Welzijn Midden-Delfland (SWMD) kwam ik in contact met de aandacht voor statushouders. Wij begeleiden nu twee gezinnen, eentje met en eentje zonder kinderen.” Zijn vrouw Nelie steunt Krijn waar zij kan, liefst een beetje op de achtergrond. “Er zijn gelukkig meer mensen die hulp bieden dan die hulp vragen. In het begin hebben we het gezin met kinderen hier thuis gevraagd. De ouders spreken geen Engels maar de kinderen leren heel snel op school” Inmiddels zijn de ouders van het gezin ook bezig met de inburgeringscursus en hebben zij zich gewend tot het Taalhuis.

Ambitieus

“We merken dat ook de buren behulpzaam zijn, dat is mooi. De vader van het gezin is meubelmaker en we zouden hem graag aan het werk hebben maar dan moet hij wel de taal spreken. Het gaat eigenlijk best goed. De kinderen zijn ambitieus, ze vertalen nu nog veel voor hun ouders maar ze mogen natuurlijk niet teveel verantwoordelijkheid voelen. Ze moeten ook kind kunnen zijn.”

Thuis voelen

SWMD  is heel behulpzaam. “Je hebt elkaar nodig. De mensen gaan zich nu ook thuis voelen.” Het echtpaar Kooy heeft zelf vier jaar in het buitenland gewoond dus zij kunnen zich de situatie beter indenken. “Ook wij waren vreemdelingen en moesten de taal leren. Dat is gelukt en dat gunnen wij deze mensen ook.” Krijn gaat regelmatig even op bezoek bij het gezin om te kijken in welk opzicht hij kan helpen. “Je merkt dat ze trots zijn als ze iets nieuws geleerd hebben. Dat geeft voldoening. Het is de bedoeling dat wij zo snel mogelijk overbodig zijn.”

Tekst en foto: GvW-T

 

Onderschrift foto: Krijn (en Nelie Kooy –Schouten) bieden hulp aan statushouders